MINISIM 2-4 ÅR

 

I minisimmet är det max 8 barn per grupp.

En förälder per barn är med i vattnet.

 

Vi tränar mycket vattenvana genom sånger och lekar anpassade efter barnens ålder.

Enkla simrörelser som Crawl ingår i minisimmet.

 

Målsättningen med minisim är att få vattenvana, säkerhet i vattnet samt

att det ska vara roligt att bada.

 

Välkomna till en rolig och lärorik stund i vattnet!